Zhang, Xing; Zhao, Chaoyue; Cheng, Chaoyuan; Zhang, Guogang; Yu, Tao; Lawrence, Kevin; Li, Hongyue; Sun, Jimin; Yang, Zeyu; Ye, Ling; Chu, Hongliang; Wang, Ying; Han, Xiaohu; Jia, Yongchao; Fan, Shuozhang; Kanuka, Hirotaka; Tanaka, Tetsuya; Jenkins, Cheryl; Gedye, Kristene; Chandra, Shona; Price, Dana C.; Liu, Qiyong; Choi, Young Ki; Zhan, Xiangjiang; Zhang, Zhibin; Zheng, Aihua. 2022. Rapid Spread of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus by Parthenogenetic Asian Longhorned TicksEmerging Infectious Diseases. 28(2):363-372.

 Tian, Qianchuan; Zhang, Zhaoqi; Tan, Liang; Yang, Fan; Xu, Yanan; Guo, Yinan; Wei, Dong; Wu, Changhong; Cao, Peng; Ji, Jiawei; Wang, Wei; Xie, Xubiao; Zhao, Yong. 2022. Skin and heart allograft rejection solely by long-lived alloreactive TRM cells in skin of severe combined immunodeficient miceScience Advances. 8(4):.

 Liu, Zunpeng; Li, Wei; Geng, Lingling; Sun, Liang; Wang, Qiaoran; Yu, Yang; Yan, Pengze; Liang, Chuqian; Ren, Jie; Song, Moshi; Zhao, Qian; Lei, Jinghui; Cai, Yusheng; Li, Jiaming; Yan, Kaowen; Wu, Zeming; Chu, Qun; Li, Jingyi; Wang, Si; Li, Chunyi; Han, Jing-Dong J.; Hernandez-Benitez, Reyna; Shyh-Chang, Ng; Belmonte, Juan Carlos Izpisua; Zhang, Weiqi; Qu, Jing; Liu, Guang-Hui. 2022. Cross-species metabolomic analysis identifies uridine as a potent regeneration promoting factorCell Discovery. 8(1):.

 Wang, Shifan; Guo, Huijuan; Zhu-Salzman, Keyan; Ge, Feng; Sun, Yucheng. 2022. PEBP balances apoptosis and autophagy in whitefly upon arbovirus infectionNature Communications. 13(1):.

 Du, Wei-Guo; Shine, Richard. 2022. The behavioral and physiological ecology of embryos: responding to the challenges of life inside an eggBiological Reviews. ():.

 Li, Yanxin; Li, Zhongqiu; Yang, Min; Wang, Feiyang; Zhang, Yuehong; Li, Rong; Li, Qian; Gong, Yunxia; Wang, Binhong; Fan, Baoguang; Wang, Chunyue; Chen, Lei; Li, Hong; Ong, Jennie; Teng, Zhaoqian; Jin, Lei; Wang, Yan-Ling; Du, Peng; Jiao, Jianwei. 2022. Decoding the Temporal and Regional Specification of Microglia in the Developing Human BrainCell Stem Cell. 29(4):620-.

 Hou, Zhonge; Jin, Pengyu; Liu, Hongguang; Qiao, Huijie; Sket, Boris; Cannizzaro, Andrew G.; Berg, David J.; Li, Shuqiang. 2022. Past climate cooling promoted global dispersal of amphipods from Tian Shan montane lakes to circumboreal lakesGlobal Change Biology. 28(12):3830-3845.

 Zhong, Zhiwei; Li, Guoliang; Sanders, Dirk; Wang, Deli; Holt, Robert D.; Zhang, Zhibin. 2022. A rodent herbivore reduce its predation risk through ecosystem engineeringCurrent Biology. 32(8):1869-1874.

 Liang, Chuqian; Ke, Qiong; Liu, Zunpeng; Ren, Jie; Zhang, Weiqi; Hu, Jianli; Wang, Zehua; Chen, Hong; Xia, Kai; Lai, Xingqiang; Wang, Qiaoran; Yang, Kuan; Li, Wei; Wu, Zeming; Wang, Chao; Yan, Haoteng; Jiang, Xiaoyu; Ji, Zhejun; Ma, Miyang; Long, Xiao; Wang, Si; Wang, Huating; Sun, Hao; Belmonte, Juan Carlos Izpisua; Qu, Jing; Xiang, Andy Peng; Liu, Guang-Hui. 2022. BMAL1 moonlighting as a gatekeeper for LINE1 repression and cellular senescence in primatesNucleic Acids Research. 50(6):3323-3347.

 Gao, Yajie; Zhu, Yuanxiang; Wang, Hailong; Cheng, Ying; Zhao, Dongbo; Sun, Qinmiao; Chen, Dahua. 2022. Lipid-mediated phase separation of AGO proteins on the ER controls nascent-peptide ubiquitinationMolecular Cell. 82(7):1313-.