Jun Xia, Zhixin Kang, Yuanyuan Xue, Yanyan Ding, Suwei Gao, Yifan Zhang, Peng Lv, Xinyu Wang, Dongyuan Ma, Lu Wang, Jing-Dong J. Han, and Feng Liu. 2021. A single-cell resolution developmental atlas of hematopoietic stem and progenitor cell expansion in zebrafishPNAS. Vol. 118(14):1-12.

 Ding YY, Wang W, Ma DY, Liang GX, Kang ZX, Xue YY, Zhang YF, Wang L, Heng J, Zhang Y*,Liu F*. 2021. Smarca5 mediated epigenetic programming facilitates fetal HSPC development in vertebratesBlood. 137():190-202.

 Xuan Liu, Tim M. Blackburn, Tianjian Song, Xuyu Wang, Cong Huang & Yiming Li. 2020. Animal invaders threaten protected areas worldwideNature Communications. 11():Article number: 2892.

 Huifang Hu, Qianzhao Ji, Moshi Song, Jie Ren, Zunpeng Liu, Zehua Wang, Xiaoqian Liu, Kaowen Yan, Jianli Hu, Yaobin Jing, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Jing Qu. 2020. ZKSCAN3 counteracts cellular senescence by stabilizing heterochromatinNucleic Acids Research. ():gkaa425.

 Shuai Ma, Shuhui Sun, Lingling Geng, Moshi Song, Wei Wang, Yanxia Ye, Qianzhao Ji, Zhiran Zou, Si Wang, Xiaojuan He, Wei Li, Concepcion Rodriguez Esteban, Xiao Long, Guoji Guo, Piu Chan, Qi Zhou, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Weiqi Zhang, Jing Qu, and Guang-Hui Liu. 2020. Caloric Restriction Reprograms the Single-Cell Transcriptional Landscape of Rattus Norvegicus AgingNature Communications. 180(5):984-1001.

 Guoliang Li, Baofa Yin, Jing Li, Jun Wang, Wanhong Wei, Daniel I. Bolnick, Xinrong Wan, Baoli Zhu, Zhibin Zhang. 2020. Host-microbiota interaction helps to explain the bottom-up effects of climate change on a small rodent speciesISME Journal. ():DOI: 10.1038/s41396-020-0646-y.

 Si Wang, Yuxuan Zheng, Jingyi Li,Yang Yu, Weiqi Zhang,Moshi Song, Zunpeng Liu, Zheying Min, Huifang Hu, Ying Jing, Xiaojuan He, Liang Sun, Lifang Ma, Concepcion Rodriguez Esteban, Piu Chan, Jie Qiao, Qi Zhou, Jing Qu, Fuchou Tang,,Guang-Hui Liu. 2020. Single-Cell Transcriptomic Atlas of Primate Ovarian AgingCELL. 180(3):585-600.

 Han Han, Wei Wei,Yibo Hu,Yonggang Nie,Xueping Ji, Li Yan, Zejun Zhang, Xiaoxue Shi, Lifeng Zhu, Yunbing Luo, Weicai Chen, Fuwen Wei. 2019. Diet Evolution and Habitat Contraction of Giant Pandas via Stable Isotope AnalysisCurrent Biology. 29(4):664-669.

 Meiling Yang, Yanli Wang, Qing Liu, Zhikang Liu, Feng Jiang, Huimin Wang, Xiaojiao Guo, Jianzhen Zhang, Le Kang.. 2019. A β-carotene-binding protein carrying a red pigment regulates body-color transition between green and black in locustseLife. 8():e41362.

 Xuan Liu, Tim M. Blackburn, Tianjian Song, Xianping Li, Cong Huang, Yiming Li. 2019. Risks of Biological Invasion on the Belt and RoadCurrent Biology. 29(3):499-505.